Een groep van 31 brancheorganisaties, samen de belangrijkste Europese marktsectoren in de plastics waardeketen vertegenwoordigend, hebben in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie aangedrongen op een geharmoniseerde EU-regeling voor het berekenen van chemisch gerecyclede content door massabalans. Rechtszekerheid over massabalans is onmisbaar voor een intensivering van investeringen in Europese infrastructuur voor chemische recycling. Chemische […]