Per 1 januari 2024 gelden aangescherpte transparantieregels voor de duurzaamheidsinformatie (ESG) in het jaarverslag van de grootste beursgenoteerde ondernemingen; de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hiermee wordt bijvoorbeeld duidelijk wat klimaatverandering betekent voor de waardeontwikkeling van een onderneming en wat hun impact is op het milieu. Vooruitlopend daarop heeft de AFM een verkenning gedaan naar hun […]