Lidl Nederland is in staat gebleken om meer dan 95% van haar totale bedrijfsafval te hergebruiken of te vergisten. De TÜV SÜD* heeft het bedrijf geauditeerd en Lidl Nederland, op de dag van International Day of Zero Waste, het gouden certificaat toegewezen. Naast het feit dat de supermarkt preventief te werk gaat door processen zo […]