Stichting Afvalfonds Verpakkingen zet zich samen met alle partijen in de recycleketen dagelijks in om de cirkel – van verpakking naar grondstof, naar nieuwe verpakking – verder te sluiten. In 2021 werd in totaal 80% van alle verpakkingen gerecycled en hergebruikt. Nederland behoort daarmee tot de top in Europa. Dat blijkt uit de recyclingresultaten verpakkingen […]