Een onvoorstelbaar grote hoeveelheid speelgoed belandt jaarlijks, wereldwijd in een verbrandingsoven, op een vuilnisbelt of in de oceaan. SGN (Stichting Speelgoed Nederland), organisator van de jaarlijkse ‘Speelgoed van het jaar’ verkiezing, vindt dat we daar wat aan moeten doen en nodigt de speelgoedbranche uit om aan de slag te gaan met circulair design. Om de
Lees verder

Amsterdam gaat een nieuwe stap zetten ten aanzien van bedrijven waarvan de stad aandelen heeft. Deze zogeheten “deelnemingen” moeten jaarlijks gaan rapporteren over de CO2-uitstoot, en over hoe ze die omlaag gaan brengen. Dit D66-voorstel is gisteren aangenomen in de gemeenteraad. D66-raadslid Erik Schmit: “Een belangrijke, en essentiële, stap die naadloos aansluit op de duurzaamheidsvisie
Lees verder

Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030. Het gebruik van de meeste grondstoffen is niet gedaald. Alleen het gebruik van fossiele brandstoffen daalde, maar deze daling was incidenteel door de corona-lockdown.  Om de kabinetsdoelen alsnog
Lees verder

Verstegen Spices & Sauces is de winnaar van de EZK Energy Award 2022. Daarmee zijn zij het meest onderscheidend bedrijf op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en gebruik van hernieuwbare warmte. Ook gemeente Middelburg ontvangt een Energy Award voor haar duurzaamheids- en klimaatdoelen, energiebesparing en warmtetoepassing als energiebron. Vandaag, 26 januari, reikte juryvoorzitter Michel
Lees verder

Onder grote belangstelling van ruim 250 genodigden heeft Zijne Majesteit de Koning vanmiddag de nieuwe batterijfabriek van ELEO geopend. Met behulp van een elektrische graafmachine onthulde Koning Willem-Alexander de eerste batterijmodule geproduceerd in de nieuwe fabriek, waarmee de officiële opening een feit was. Sinds de oprichting in 2017 heeft ELEO zich toegelegd op het ontwikkelen
Lees verder

Bij opslag van zonne-energie in woonhuizen wordt meestal gedacht aan thuisbatterijen. Een mooie technologie, maar erg duur. Startup Solyx introduceert de Water Accu, om zonne-energie betaalbaar op te slaan in warm water. De Water Accu bestaat uit het product van Solyx Energy, en een gewone elektrische boiler. Bijkomend voordeel: het bespaart huishoudens gas! Waarom zonne-energie
Lees verder

In opdracht van NRK Recycling (de branchevereniging voor kunststof recyclers in Nederland) deed CE Delft onderzoek naar de mogelijke klimaatwinst bij gebruik van mechanisch gerecycled kunststof. Ten opzichte van nieuw fossiel kunststof levert dit een CO2-winst op van 2,6 tot 4,6 kilo (variërend naar type kunststof) per gebruikte kilo gerecycled kunststof. Voorzitter Matthijs Veerman van
Lees verder

Stichting Nederland Kantelt van o.a. Jan Rotmans, Sharona Ceha, Ruud Koornstra, Marleen Janssen Groesbeek, Ineke Hurkmans en Tim Stok, gaat over in Stichting SDG Lokaal. SDG Lokaal versterkt de landelijke beweging die lokale verduurzaming drijft en versnelt hiermee de lokale bijdrage aan de Sustainable Development Goals. Tijdens het landelijke SDG symposium op 7 februari vindt
Lees verder

De grote tekorten op de arbeidsmarkt zijn een spelbreker voor de energietransitie. Juist bij beroepen gekoppeld aan de overgang naar schonere energie blijkt het extra moeilijk om aan personeel te komen. Nederland is er in 2022 niet in geslaagd om deze personeelstekorten een halt toe te roepen. Sterker nog, deze bereikten eind vorig jaar een
Lees verder

 Na een succesvol startwebinar over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), verzorgt de SER samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving vier verdiepingswebinars over deze aankomende verplichte Europese duurzaamheidsrapportage. De richtlijn verplicht heel veel ondernemingen vanaf 2024 te rapporteren over hun duurzaamheid aan de hand van verschillende criteria. Ook bedrijven die er zelf niet direct
Lees verder

De Nederlandse overheid heeft in 2022 ruim 1,13 miljard euro verdiend aan de verkoop van emissierechten. Nederland veilde iets meer dan 14 miljoen emissierechten voor het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS). Dat blijkt uit de veilingmonitor van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de veiler van de emissierechten voor Nederland. Binnen het EU ETS moeten bedrijven
Lees verder

Ondernemers uitdagen om hun bedrijfsactiviteiten te moderniseren. Dit staat centraal bij de New Business Models (NBM) conferentie die in 2023 wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht. Sinds de start acht jaar geleden brengt de NBM-conferentie jaarlijks academici en praktijkmensen uit de hele wereld bijeen. In juli 2023 vindt de conferentie voor de eerste keer plaats
Lees verder