CapeOmega en Neptune Energy hebben vandaag NoordKaap aangekondigd, een projectconcept voor een grensoverschrijdende CO₂-opslagoplossing voor industriële emittenten in heel Europa. Deze oplossing maakt rechtstreekse injecties op offshore locaties en lossen via een terminal mogelijk. RWE heeft een intentieverklaring getekend met zowel CapeOmega als Neptune Energy om via dit concept de mogelijkheid te onderzoeken om groene CO₂ van […]