Het technologie- en engineeringbedrijf Coolbrook heeft de eerste live pilot uitgevoerd van zijn RotoDynamic-technologie om industriële processen bij hoge temperaturen te elektrificeren. Op 12 december 2022 vond de demonstratie plaats op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. De demonstratie markeerde de eerste activering van deze CO2-vrije naftakraker in een industrieel relevante omgeving en vormde het […]