COÖPERATIE

De Vertrekhal is opgericht als coöperatie  en is een platte organisatie. Deze bestaat alleen uit haar leden die in gelijkwaardigheid de koers bepalen. De leden van de coöperatie zijn de stuwkracht van De Vertrekhal. Alle leden staan in dienst van de coöperatie en de coöperatie staat in dienst van de leden, gezamenlijk beslissen ze samen over de koers.

In De Vertrekhal bestaat de coöperatie uit verschillende teams: bevlogen en betrokken vakmensen met hun eigen disciplines. Als leden centraliseren we de  administratieve taken, maar de meeste aandacht gaat uit naar het operationele werk. De leden delen de passie voor hun werk en werken vanuit een gedeelde visie met een heldere missie. Uitgaven en inkomsten die binnen de coöperatie worden gehanteerd zijn inzichtelijk en gericht op wat écht nodig is. De coöperatie werkt in nauw contact met de opdrachtgevers en met grote betrokkenheid bij het werk. Door volledige transparantie en vertrouwen kunnen de leden laten zien waar zij voor staan. Wij zeggen wat wij doen, wij doen wat wij zeggen en we laten zien dat we doen wat we zeggen.

Opbouw van de coöperatie

  • De coöperatie De Vertrekhal is ontstaan in samenwerking met de lokale gemeente, branche organisaties, bedrijven, investeringspartners, sociale keten als proeftuin met een nieuwe organisatievorm.
  • Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als zelfstandig zelfsturend team in een werknemerscoöperatie onder te brengen en daarmee de successen te verhogen naar werk en vak inhoudelijk in te springen op de nood in de markt en kosten te verlagen voor betrokken bedrijven en gemeente(s).
  • De Vertrekhal biedt ondersteuning en expertise aan om vakmensen versneld in de markt zetten, getraind door speciale meesters. Geeft ondersteuning aan de vaklui in wording door bij de voordeur en achterdeur mee te kijken waar er blokkades zijn om het traject tot vak man / vakvrouw te doorlopen en dit oplossingsgericht aan te pakken.  Support bij het oprichten van een eigen bedrijf of door naar een duurzame baan.

Zelfsturing binnen de coöperaties

De leden van de coöperaties opereren niet leidinggevend maar via gelijkwaardige participatie met evenredige draagkracht en inbreng.

Zelf “de baas” zijn binnen de coöperatie en baas worden van eigen onderneming behoort tot de mogelijkheden. En het samen te willen doen met een groep en diverse vakgenoten.

Een belangrijke reden voor coöperatie De Vertrekhal is dat de leden willen laten zien dat omzet mede bedoeld is voor de sociale return en sociale circulaire economie. Er wordt in je geïnvesteerd en de verwachting is dat participanten her investeren in anderen.  Om deze redenen is er dan ook gekozen voor het coöperatie model waarbij de coöperatieleden gemotiveerd worden m.b.t. zelfsturing.

HOLACRATIE is zelfsturing “https://nl.wikipedia.org/wiki/Holacratie:
  • Er is geen manager, wel coaching
  • Er zijn geen functies, wel rollen
  • Er is volop ruimte voor ondernemerschap, creativiteit en betrokkenheid
  • Elke lid organiseert zichzelf
  • Elke lid van de coöperatie neemt verantwoordelijkheid over het resultaat 

Bij de selectie van nieuwe leden is het van belang om de kandidaten te bevragen op hun zelfsturend vermogen en hun ondernemerschap maar ook de mogelijkheid te bieden om zich daarin te ontwikkelen (zie ook onze startup pagina). Samenwerken, Ondernemerschap en Bedrijfsvoering zijn de speerpunten.

PARTNERS