Eneco heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Corre Energy voor het persluchtopslag project (Compressed Air Energy Storage, oftewel “CAES”) dat Corre Energy wil gaan realiseren in het Groningse Zuidwending. CAES is de opslag van samengeperste lucht in zoutcavernes om daar elektriciteit mee te produceren. Eneco is van plan om de volledige compressiecapaciteit van 220 MW en […]