Wereldwijd stellen bedrijven ambitieuze milieu-, sociale en bestuursdoelstellingen (ESG) vast, maar slechts 6% voert op actieve wijze maatregelen uit om die doelstellingen te halen. De meeste bedrijven (53%) bevinden zich nog in een relatief vroeg stadium van ESG-transformatie en voeren basismaatregelen uit zoals het compenseren van koolstofemissies met CO2-certificaten. Dat zijn de bevindingen van de […]