Vandaag hebben de leden van het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt met de Raad over de invoering van een CO2-heffing voor niet-Europese bedrijven. De klimaatmaatregel geldt voor de aluminium-, staal- en kunstmestsector en de waterstofindustrie. Volgens het bereikte akkoord zal een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) worden opgezet om de prijs van koolstof voor […]