Otovo, de grootste online marktplaats voor de installatie van zonnepanelen in Europa, is vanaf heden ook actief in Nederland. Het van oorsprong Noorse bedrijf wil Nederland wereldwijd koploper maken in zonne-energie door het aanbieden van een abonnementsmodel op zonnepanelen voor particuliere woningen. Nederland is het dertiende land waar het platform lanceert sinds de oprichting in […]