Vanochtend is een historische stap gezet voor internationale bosbescherming: de onderhandelingen over een EU-bossenwet zijn afgerond. Deze wet houdt in dat bedrijven die hun producten in de EU willen verkopen moeten aantonen dat zij niet aan ontbossing hebben bijgedragen. Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en nationale regeringen hebben vanochtend de laatste hand gelegd aan deze wet. […]