Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een economie, die klaar is voor de toekomst. En voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Ook kunnen bedrijventerreinen goed meewerken aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Op 20 maart 2023 tekenden Gemeente Son en Breugel, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Ondernemersvereniging Ekkersrijt, Van […]