De 110 deelnemers aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) bespaarden in 2020 nog eens 8,021 petajoule (PJ) energie. Dat blijkt uit een definitieve monitoring van RVO. Hoewel het doel van 9 PJ extra besparing niet is gehaald, realiseerde een meerderheid van de deelnemende bedrijven wel zijn individuele besparingsopgave. Dit schreef Minister Rob Jetten van Economische […]