Evenals eerdere jaren was ook 2022 een jaar van groei. Dat is ook haast onvermijdelijk gezien het groeiend maatschappelijk besef dat in vrijwel alle bedrijfssectoren verduurzaming noodzakelijk is, omwille van klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, om er een paar te noemen. De toepassing van certificaten en keurmerken van SMK blijft in trek bij ketens, gezien het vertrouwen […]