Nederland verduurzaamt en kiest massaal voor elektrificatie, maar is hiervoor uitbreiding van de elektrische installaties noodzakelijk. Circolektra is het circulaire keteninitatief van marktleiders die hun circulaire verantwoording nemen door oude groepenkasten en verdelers in te zamelen. “We maken zo collectief impact op de verhoging van de veiligheid, vermindering van de belasting op het milieu en […]