De 20 grootste leden van Netherlands Maritime Technology (NMT) moeten over een paar jaar voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese duurzaamheidsrapportage wordt verplicht voor alle ondernemingen (dus niet alleen maritiem) die voldoen aan twee van de drie criteria (balanstotaal >20mln, netto omzet >40mln, >250 medewerkers). Daarom heeft NMT onlangs een CSRD […]