Per 1 januari 2023 maken alle 262 restaurants van McDonald’s in Nederland gebruik van 100% duurzame en regionaal opgewekte zonne- en windenergie. De stroom is afkomstig van wind- en zonneparken die de afgelopen twee jaar nieuw zijn ontwikkeld. Daarmee stimuleert McDonald’s het duurzaam opwekken van stroom in Nederland. Deze verduurzaming van de energievoorziening maakt deel […]