Meer dan 100 CEO’s van grote multinationale organisaties, allen lid van de Alliance of CEO Climate Leaders, zijn er sterk van overtuigd dat onze ambitieuze klimaatdoelstellingen alleen kunnen worden gerealiseerd met de steun van regeringen. Zij pleiten in een open brief dat regeringen hun ambities moeten verhogen en beleidswijzigingen moeten doorvoeren. Wij erkennen de positieve […]