Meer dan twee derde van jonge Nederlanders vindt klimaatimpact van werkgevers een belangrijke factor bij het zoeken naar een baan. Dit is een van de opmerkelijkste resultaten van de meest recente jaarlijkse Klimaatenquête van de Europese Investeringsbank (EIB), uitgevoerd in augustus 2022 en vandaag gepubliceerd. De EIB is de kredietverlenende instelling van de Europese Unie […]