Staatsecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de reikwijdte van de Europese Single Use Plastics richtlijn voor verpakkingen. Zij adviseert de Kamer om akkoord te gaan met het ‘Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik’.  Dit Afwegingskader is gebaseerd op het advies dat Partners for Innovation en Rebel hebben uitgebracht. Vanaf 1 […]