Een grotere focus op een kleiner aantal landen, ondernemers beter beschermen en weerbaarder maken tegen oneerlijke concurrentie en aandacht voor beter internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Dat zijn de drie belangrijkste speerpunten uit de nieuwe beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is: Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’ die Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en […]