Bomen planten of bos beschermen is geen manier voor Shell om zijn uitstoot te compenseren. Het bedrijf wil de uitspraak in de Klimaatzaak Shell uitvoeren door 120 megaton CO2 te compenseren met bomen in 2030. Dat is evenveel als 85% van de gehele Nederlandse uitstoot. Een schijnoplossing, zo blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. De enige manier […]