Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stopt per 2024 met de Transparantiebenchmark en de daaraan verbonden Kristalprijs. De nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD maakt deze twee instrumenten “overbodig”. Minister Adriaansens van EZK schrijft dit aan de Tweede Kamer. Met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een groot deel van het bedrijfsleven vanaf boekjaar […]