In het rapport Changing directions: Steering science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals is te lezen dat op wereldwijde schaal onderzoek en innovatie zich niet primair richt op het oplossen van de meest urgente mondiale problemen, zoals klimaatverandering en hongersnoden, en dus niet op het vervullen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van […]