Het MVO Platform en MVO Nederland verwelkomen de maatregelen die het kabinet neemt in de Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). Het is positief dat het kabinet een groot aantal maatregelen neemt om de ondersteuning, aanmoediging en voorlichting over de ISV richting inkopers te bevorderen. Tegelijkertijd ontbreken in de Uitvoeringsagenda de daadkracht en urgentie om van verantwoorde inkoop […]