Organisaties in de publieke – en profit sector geven zichzelf een ruime onvoldoende (4,8) voor duurzaamheid. Veel organisaties worstelen met het verankeren van Environmental, Social & Governance (ESG)-criteria in hun strategie en dagelijks handelen. Hoewel organisaties aangeven te beschikken over goed stakeholdersmanagement worden stakeholdersbelangen onvoldoende opgenomen in de daarvoor benodigde stuurinformatie. Ook een evaluatie en […]