Plastics Europe roept op tot het spoedig herzien van de Europese regelgeving voor het transport van afval binnen de EU (Waste Shipment Regulation – WSR). De huidige regels werken belemmerend voor het recyclen van plastic afval, waardoor te veel afval op stortplaatsen en in verbrandingsovens verdwijnt. Alle partijen uit de plastic waardeketen steunen de oproep […]