Uit het recent gepubliceerde Circularity Gap Report blijkt dat wereldwijd het aandeel van hergebruikte materialen en grondstoffen in onze economie in vijf jaar is gedaald. Een alarmerend signaal, gezien Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Vanuit de overtuiging om met samenwerking en kennisdeling transities te versnellen, hebben 22 pionierende circulaire bedrijven de krachten […]