Er moet een circulair watersysteem komen voor de papierindustrie waardoor grondwateronttrekking niet meer nodig is. Papierfabrieken uit Eerbeek en Loenen, provincie Gelderland, gemeente Brummen en het waterschap Vallei en Veluwe gaan hier de komende tijd samen aan werken. Als het project lukt, kan jaarlijks 3,6 miljoen m3 bronwater bespaard worden. Droogte en grondwaterpeil De afgelopen […]