Om een beeld te krijgen van wat de 6 grootste Nederlandse industrieclusters doen om de klimaatdoelen te halen werd er begin dit jaar een enquête gehouden onder industriebedrijven. Doel was om in beeld te brengen hoe ver bedrijven zijn met hun klimaatbeleid richting 2030 en 2050 en welke belemmeringen zij zien voor hun transitie. De […]