De Quoratio Groep gaat een vijfjarige samenwerking aan met duurzaamheidsplatform Green by Blue om organisaties te ondersteunen bij de rapportageverplichting over hun duurzaamheidsprestaties. Dit wordt door de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht voor veel organisaties. De Quoratio Groep biedt in de samenwerking expertise op het gebied van interne beheersing, verslaglegging en […]