Hoe kan Nederland, met gebruikmaking van Europese regelgeving, een omslag bewerkstelligen van wegwerpmaatschappij naar de productie en het gebruik van duurzame en circulaire consumptiegoederen? Welke interventies zijn daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal in het advies dat de Rli is gestart.  Jaarlijks worden wereldwijd zo’n honderd miljard kledingstukken geproduceerd, waarvan het grootste deel binnen een […]