Social return, ook wel SROI (Social return on investment) genoemd, is onderdeel van de Sociale Circulaire Economie. Dit is een aanpak om meer banen en kansen te creëren voor mensen die werkzoekend zijn, zelfstandig willen worden of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met name inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Echter wij rekken het begrip op en vergroten de inhoud van social return.

DE VERTREKHAL bedient alle doelgroepen: bedrijven die te kort hebben aan vaklui waardoor ze opdrachten mislopen, overheid die de portfolio van werklozen terug wil dringen en werkelozen die een baan zoeken met meer mogelijkheden en kansen krijgen op een duurzame baan. Wij creëren werkgelegenheid, leerwerk- en stageplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ongeacht je leeftijd of achtergrond we zetten vol in op een succes factor van 9 op 10, pas dan spreken we echt van succes. Dit vereist commitment van alle partners in de keten (bedrijven, overheid, vaklui, werkzoekend en de sociale keten).

Wij springen in op het SROI-proces van begin tot eind. Vaklui opleveren in de markt, duurzame banen, werving en selectie, begeleiding en opleiding en alles daaromheen. Met alles daaromheen kijken we ook naar de voorkant, achterkant, onderkant en van bovenaf. Zodra je in De Vertrekhal komt sporen we problemen op en zoeken een oplossing om het succes naar arbeid te vergoten. Zie voor meer inhoud ons rubriek coaching

Wij dat vinden dat iedereen recht heeft op betaald werk en denken dat dit ook mogelijk is, het rendement moet omhoog en kan omhoog.

Bij social return gaat het erom dat investeringen die bedrijven (overheid, semi-overheid en commerciële organisaties) doen, naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst opleveren: social return.

Alle grote steden zoals Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven, etc. hebben hun eigen social return beleid. Daarnaast is er ook een landelijk Social Return beleid van Pianoo “Overheid”.

De overheid heeft criteria’s m.b.t. sociale voorwaarden in inkoop- en aanbestedingstrajecten opgenomen. Opdrachtnemers worden gevraagd een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en / of het vakmanschap door het bieden van leer/werkplaatsen en of stageplekken.

In Nederland zijn er ruim 1,3 miljoen mensen die vallen onder de doelgroep social return (SROI). Vaak denkt men aan iemand met een arbeidsbeperking maar het is iedereen die langer dan 1 maand werkloos is. Een gigantische groep met veel potentieel.

Social Return kan de opdrachtnemer zelf invullen of uitbesteden. Zo hebben bijna alle grote steden, Den HaagRotterdam, Utrecht en Amsterdam, een voorkeur voor Sociale Ondernemingen.

WAAROM SOCIAL RETURN?

Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Op dit moment geldt bij de overheid dat er een standaard contractbepaling bepaling is voor alle opdracht boven €250.000 waarbij men uitgaat bij gunning dat 5% van contractuele waarde gebruik wordt voor social return. Met als doel meer maatschappelijke impact te creëren, er  is sinds begin 2018 meer ruimte binnen de social- return-verplichting en is de nieuwe werkwijze Maatwerk voor Mensen ingegaan: social return kan nu ook op andere plekken en onder andere omstandigheden worden ingevuld.

RUIMTE VOOR MAATWERK

Er zijn proeftuinen wat laat zien dat dat inkopen met sociale impact (maatschappelijke meerwaarde) daadwerkelijk mogelijk is. Ze laten zien dat een andere vorm van combineren van ideeën en belangen en het verbinden van partijen mooie resultaten oplevert. Echter de proeftuinen zijn grotendeels gebaseerd op denk IQ en wij focussen ons op Doe IQ.

Er bestaat de mogelijkheid om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt  eerst via social return in te huren voor een tijdelijk project. Ga op basis van wederzijds vertrouwen met elkaar in gesprek en streef naar maatwerk.

Blijf niet aan de zijkant doe mee, voor meer informatie neem contact met ons op.