Sociale Circulaire Economie ook wel de Economie van wederkerigheid van wederkerigheid.

Primaire doel van SCE binnen DE VERTREKHAL is het creëren van verbonden het aangaan van een partnerschap tussen organisaties en overheden om sociale economische circulair ondernemerschap te stimuleren en keten van samenwerking op gang te brengen. Dit door op inventieve wijze vak inhoudelijke experts versneld in de markt te plaatsen. De investering vanuit DE VERTREKHAL door het bedrijfsleven, overheden en vaklui in wording dient het element van sociale wederkerigheid in zich te hebben. Er wordt geïnvesteerd in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de doelstelling er een keten van herinvestering ontstaat. Door te investeren in een nieuwe generatie vakmensen en de nieuwe experts een deel van hun energie en tijd her investeren in anderen en of sociale doelstellingen.

Opstarten van initiatieven waarin bedrijven, branches overheid en sociale keten i.s.m. met toekomstige vaklui en leermeesters. Gezamenlijk sociaal ondernemerschap en circulair ondernemerschap als nieuwe vorm van verantwoord ondernemen in gang zetten. Werk creëren als een kringloop door het toepassen van sociale circulaire economie kunnen we ethisch werken stimuleren. De circulaire economie heeft de potentie om verschillende soorten positieve sociale impact te creëren, waaronder, herverdelen en creëren van banen voor werknemers met verschillende vaardigheden en behoefteniveaus.

Sociale circulaire economie is een middel om veel van de sociale en democratische waarden die de circulaire economie moet belichamen als vehicle en bedrijven te transformeren. Dit door onder andere te focussen op duurzame economische self sustainability (Zelfredzaamheid en zelfvoorziening), waar bij waardes binnen leiderschap en de maximalisatie als de enige drijfveer voor het bedrijfsleven af te wijzen. De bevordering van waardig werk, onderwijs en levensonderhoud op een gezonde en veilige manier. Sociale circulaire economie legt zijn focus grotendeels op duurzame banen binnen de energie transitie maar beperkt zich niet daartoe. Het tekort aan vaklui t.b.v. de Energie Transitie is groot, zo groot dat landen niet in staat zijn om de doelstelling die op Europees niveau zijn vastgesteld te behalen.

De doelstelling van Sociale circulaire economie de economie van wederkerigheid heeft als belang dat aan het einde van de wasstraat vaklui iets terug geven aan de samenleving.

Initiatieven om de samenwerkingen met circulaire ondernemers aan te gaan is van grootbelang. Bedrijven de meerwaarde bij brengen van sociale circulaire economie en hoe social return kan worden ingezet in de arbeidsmarkt. Dat de arbeidsmarkt onder hoogspanning staat is een feit er is een kloof als het aankomt op supply en demand, beiden komen op dit moment niet tot elkaar. Overschot aan banen, genoeg werkzoekende en uitdagende doelstellingen die behaalt moeten worden de aankomende jaren. Ondernemers, organisatie en overheid moeten creatief omgespringen met de geplande doelstellingen om deze te behalen en de juiste talenten versneld op de markt brengen door het tekort aan te vullen.

Sociale circulaire economie is gebaseerd op het feit dat iedereen er baat bij heeft en dat een deel van de opbrengsten geherinvesteerd wordt in sociale doelstellingen. Een partnerschap met sociale economische organisaties om circulair te ondernemen en ketensamenwerkingen op een nieuwe wijze in gang te zetten verreist een andere manier van denken en ondernemen, het heeft een impuls en educatie nodig.

De ambitie van circulaire economie is een complexe maatschappelijke uitdaging die de transitie weg van een verouderd lineair economische model naar een circulair model waarbij iedereen baat heeft.

In een sociaal circulaire economie word er vanuit gegaan van een gelijkwaardig samenwerking model waar alle partijen zich aan committeren in een coöperatieve vorm, bedrijven, overheden, experts, vaklui in wording en sociale keten in een coöperatie vorm de markt penetreren. Op deze wijze levert elke partner een bijdrage aan de behoefte van de markt op basis van gelijkwaardigheid en op een inventieve wijze mogelijkheden creëert ook voor langdurige werkelozen of mensen met een afstand tot de arbeid markt. Op die manier is de Sociale  circulaire economie een uitstekende oplossing om in te springen op de druk binnen de Energie transitie maar ook een effectieve wijze om werkzoekende en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op zeer creatieve wijze in de markt te plaatsen. Gezamenlijk focussen op duurzame banen, baan garantie, startups en vaklieden. Met name de sociale voordelen verbonden aan de transitie naar een sociale circulaire economie verreist flexibiliteit.

De kansen die ontstaan maar ook die er liggen biedt mogelijkheden voor menig werkzoekende en beroepen op de arbeidsmarkt om aan de slag te gaan. De wijze van startups binnen sociale circulaire economie heeft de potentie om meer mensen aan het werk te krijgen.