Solarfields heeft samen met Avitec en Repowered de eerste subsidie binnen voor het plaatsen van een elektrolyser naast het zonnepark Vloeivelden Hollandia. De elektrolyser wordt geplaatst om de opgewekte stroom beter te benutten. De provincie Drenthe heeft besloten het project een incidentele subsidie van €100.000 te geven “om de waterstofeconomie in Drenthe verder aan te […]