STARTUPS

De Vertrekhal biedt de potentie aan langdurige werkelozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eigen bedrijf te starten. Een bedrijf waarin alle noodzakelijke disciplines zijn vertegenwoordigd, algemene administratie, boekhouding, personeelsadministratie, ondersteuning bij klant contact, het werven van opdrachten tot financiële stabiliteit en opbouw van een sterk fundament.

Zodra je De Vertrekhal binnenkomt is dit een van de opties die wij kunnen aanbieden en waar we duidelijke afspraken over maken. In het model is een begeleidingstraject verbonden van 3 tot 5 jaar. De meeste nieuwe organisaties falen binnen 3 jaar; wij willen dat als je voor zelfstandigheid kiest met een meerman BV of als éénpitter (ZZP’t) aan de slag gaat dat je succesvol bent.

Wij kijken naar de tekorten op de markt en springen daarop in en hoewel de Energie Transitie Markt een focus heeft beperken wij ons daar niet toe. Elk beroep waarbij een grote demand is in de markt maar te weinig personeel is een optie die we kunnen bespreken en waarin we kunnen faciliteren.

Vaak vinden mensen het een eng idee om alle safety zones los te laten en als zelfstandige aan de slag te gaan. Vandaar dat wij een begeleidingsprogramma hanteren om zo te voorkomen dat een bedrijf uitsterft als een eendagsvlieg.

De unieke business vorm die we uitgewerkt hebben schept ook kansen om een eigen bedrijf te hebben als je toch gewoon werknemer bent binnen je eigen bedrijf als je dat ambieert.

Hoe dan? Door een coöperatieve participatie model waarbij je een groep mensen in een nieuw bedrijf plaatst en ieder vanuit zin eigen discipline bijdraagt aan het fundament. 

Fundamentele waarde voor het startup model:

  • Commitment
  • Wij investeren jou en jij investeert in een ander
  • Sociaal ondernemerschap
  • Ethisch ondernemen

Wil je weten wat een startup is in een coöperatieve onderneming is? Neem dan contact met ons op.