T-Mobile sluit aan bij het SBTi, Science Based Targets initiative, om de duurzaamheidsdoelstellingen van de telecomprovider te verifiëren. Het SBTi geldt als autoriteit op het gebied van duurzaamheid. T-Mobile krijgt aan de hand van deze check, inzicht in haar bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie en daarmee kunnen de gestelde doelen worden gemonitord en bijgesteld […]