Tarkett, wereldleider op het gebied van innovatieve en duurzame vloer- en sportvloeroplossingen, kondigde in januari zijn op wetenschap gebaseerde kortetermijndoelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen aan, goedgekeurd door het Science Based Targets-initiative (SBTi) . Tarkett verbindt zich ertoe om tegen 2030 50% minder totale broeikasgassen (BKG) van scope 1 en 2 uit […]