Het Nederlandse bedrijf The Good Roll, met de missie: ‘veilige en schone toiletten voor iedereen’, is sinds juni jl. B Corp-gecertificeerd! The Good Roll heeft hiervoor de B Impact Assesment (BIA) doorlopen. Oftewel een onderzoek, uitgevoerd door B Lab, waarbij wordt gekeken hoe een organisatie scoort op vijf impactgebieden, te weten: bestuur, werknemers, gemeenschap, klanten […]