Albert Heijn heeft langdurige samenwerkingen met meer dan 1.100 boeren en telers in de versketen binnen de Beter voor Natuur & Boer-programma’s. In deze programma’s zijn transparante, langlopende afspraken over klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn en een gezond verdienvermogen gemaakt. CO2-reductie is hierin expliciet meegenomen. Samen met zuivelverwerker Royal A-ware en Deltamilk werken alle 450 melkveehouders uit het […]