Infrabedrijven (eerder netwerkorganisaties genoemd) hebben een vitale functie in de maatschappij. Door het aanleggen van een infrastructuur van kabels, spoor, lijnen, wegen en andere verbindingen, kan de maatschappij en economie blijven draaien. Infrabedrijven zetten zich hard in voor een betrouwbaar en betaalbaar netwerk. De rol en maatschappelijke waarde van infrabedrijven is echter breder dan betaalbare […]