Wavin, Orbia’s bouw- en infrabedrijf maakt milieu-impact van haar producten in Nederland openbaar met EPD’s: Environmental Product Declarations. Gebaseerd op door derden gecontroleerde levenscyclusanalyses (Life Cycle Assessments, LCA’s), brengen EPD’s het productieproces en de impact op grondstoffen in kaart. EPD’s bieden details over de milieueffecten gedurende de hele levenscyclus van een product. Hierdoor zijn ontwerpers, […]